speaker-info

Andrzej Soldaty

Prezes zarządu, "Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości"

Andrzej Soldaty
Prezes zarządu, „Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości”

Andrzej Soldaty większość swojej kariery zawodowej związał  z obszarem automatyzacji przemysłu. W latach 1986-1990 kierując Działem Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka” uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu pilotowych aplikacji robotów przemysłowych w przemyśle chemicznym, a także współtworzył specjalizowany manipulator dla przemysłu tworzyw sztucznych. Kolejne 25 lat pracował dla koncernu Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej.  W tym okresie brał udział w opracowaniu szeregu aplikacji i realizacji projektów automatyzacji w różnych sektorach przemysłu. Współuczestniczył w budowaniu i rozwijaniu firmy Festo w Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o.

W roku 2016 utworzył „Inicjatywę na rzecz polskiego przemysłu 4.0” – ruch społeczny który skupia  przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki .

Obecnie pełni rolę Prezesa zarządu, “Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości”.

Andrzej Soldaty posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ale również ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Prelekcje

Platforma Przemysłu Przyszłości – inicjator i integrator polskiego ekosystemu Przemysłu 4.0

Sala Symphony

Powołana w marcu 2019 roku Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości rozpoczyna działalność, której celem jest inicjowanie, uświadamianie i kierunkowanie działań w zakresie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane kierunki podejmowanych działań i realizowanych aktualnie projektów. Poinformujemy również  w jaki sposób można współpracować z Fundacją.

czytaj więcej