speaker-info

Andrzej Soldaty

Założyciel i Partner Projektu  „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”

Andrzej Soldaty
Założyciel i Partner Projektu  „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”

Andrzej Soldaty większość swojej kariery zawodowej związał  z obszarem automatyzacji przemysłu. W latach 1986-1990 kierując Działem Robotyzacji w ROBRA ”Chemoautomatyka” uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu pilotowych aplikacji robotów przemysłowych w przemyśle chemicznym, a także współtworzył specjalizowany manipulator dla przemysłu tworzyw sztucznych. Kolejne 25 lat pracował dla koncernu Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów automatyki przemysłowej.  W tym okresie brał udział w opracowaniu szeregu aplikacji i realizacji projektów automatyzacji w różnych sektorach przemysłu. Współuczestniczył w budowaniu i rozwijaniu firmy Festo w Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o.

W roku 2016 utworzył „Inicjatywę na rzecz polskiego przemysłu 4.0” – ruch społeczny który skupia  przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki .

Obecnie pełni rolę eksperta w Zespole ds. Transformacji Przemysłowej utworzonym w czerwcu 2016 roku w Ministerstwie Rozwoju.

Andrzej Soldaty posiada wykształcenie techniczne w zakresie mechaniki i automatyki, ale również ukończył studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Prelekcje

Transformacja cyfrowa a Przemysł 4.0 – impuls rozwoju Platformy Przemysł 4.0

SALA BALTIC

Innowacje w technice i technologii , a zawłaszcza dynamiczny rozwój cyfryzacji stanowią bazę do następujących obecnie zmian paradygmatów wytwarzania. Tworzy się nowa rzeczywistość w przemyśle, której motorem są również trendy społeczne i rynkowe. Rzeczywistość ta określana jest pojęciem Przemysł 4.0 i ma zdecydowanie szerszy zakres niż tylko działalność wytwórcza. Istotne bariery stojące na drodze wdrażania […]

Konferencja Przemysł 4.0
czytaj więcej