speaker-info

Dariusz Downer

Koordynator projektu Industry 4.0 w Fabryce Układów Hamulcowych Robert Bosch w Mirkowie k/ Wrocławia

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki, kierunek Automatyka i Robotyka.

Od 1999 zatrudniony w Fabryce Układów Hamulcowych spółki Robert Bosch. Odpowiedzialny za infrastrukturę i bezpieczeństwo IT, kierował wdrożeniami systemów ERP. Od ponad 2 lat pełni rolę koordynatora projektu Industry 4.0. w Fabryce. W ramach centralnej organizacji zajmuje się realizacją wizji fabryki przyszłości z cyfrowo połączonymi strumieni wartości oraz zapewnieniem bezpieczeństwa IT w obszarze produkcji.

Prelekcje

Panel – Zwycięzcy konkursu Fabryka Roku 2017: W jaki sposób technologia przekształca nasze fabryki, aby odnieść sukces produkcyjny?

SALA BALTIC

W tym panelu dyskusyjnym wezmą udział dyrektorzy oraz kierownicy fabryk i firm, które wygrały lub zostały finalistami konkursu „Fabryka Roku 2017”. Przedyskutują, w jaki sposób ich przywództwo w zakresie technologii umożliwiło im skuteczne konkurowanie na rynku polskim i światowym.

Konferencja Przemysł 4.0
czytaj więcej