speaker-info

Hans Stromeyer

Prezes, Międzynarodowe Stowarzyszenie Menedżerów Projektu (IAPM)

Ekspert, trener i coach w zakresie zarządzania projektami, metodologii zwinnej, klasycznej i hybrydowej oraz przywództwa (German Academy for Leadership). Wcześniej był komunikatorem Crew Interface i alternatywnym astronautą w misji kosmicznej. Szkolił niemiecki zespół astronautów i międzynarodowych astronautów w misjach europejskich jako szef szkoleń i symulacji w niemieckim Aerospace Center, DLR. Jako kierownik projektu kosmicznej misji MIR’97, zdobył nagrodę za niemiecką nagrodę Project Management Award. Pełnił funkcję dyrektora, usługi Science, Spacehab In., Houston, USA oraz jako Chief Technology Officer, Vesalius Ventures, Houston. Był Chief Technology Officer, Monebo Inc., Austin, USA.
Posiada tytuł doktora medycyny na Uniwersytecie w Heidelbergu, posiada licencję pilota komercyjnego, Acme Flight Center w Dallas oraz tytuł Master Business Administration na Uniwersytecie w Houston.

Prelekcje

Zarządzanie projektem w erze cyfrowej

SALA BALTIC

Digitalizacja wpływa również na zarządzanie projektem. Sposób zarządzania projektami podlega poważnym zmianom we wszystkich branżach. Zarządzanie projektem przechodzi od klasycznych metod w kierunku bardziej elastycznych metodologii. Wymaga to dostosowania w sposobie zarządzania organizacjami, w sposobie ich prowadzania oraz do jakiego stopnia praca i obowiązki są delegowane na menedżerów i zespoły robocze. Prezentacja zostanie przedstawiona w […]

Konferencja Przemysł 4.0
czytaj więcej