speaker-info

Jacek Falkiewicz

Dyrektor Sprzedaży, Ericsson Sp. z o.o.

dr inż. Jacek Falkiewicz – Dyrektor sprzedaży w firmie Ericsson w Polsce.

Ekspert z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w branży ICT. W firmie Ericsson pracuje od 2006 roku. Przed objęciem funkcji dyrektora sprzedaży kierował Oddziałem Serwisowym firmy Ericsson odpowiedzialnym za realizację projektów i kontraktów usługowych na terenie Polski. W latach 1999-2006 pracował jako wykładowca akademicki.

Jacek Falkiewicz ukończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał również stopień naukowy doktora nauk technicznych.

Prelekcje

Rola technologii 5G w nowoczesnym przemyśle

SALA BALTIC

Głównym celem prezentacji jest przedstawienie możliwości technicznych i potencjału biznesowego, które stwarza technologia 5G, ze szczególnym naciskiem na zastosowania w nowoczesnym przemyśle. W pierwszej części wystąpienia przedstawione zostaną podstawy technologii 5G, stawiane przed nią wymagania techniczne oraz klasy aplikacji stymulujące jej rozwój. Druga część poświęcona będzie roli 5G oraz Internetu Rzeczy (IoT) w cyfrowej transformacji […]

Konferencja Przemysł 4.0
czytaj więcej