speaker-info

Krzysztof Krawiec

Profesor, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Profesor i wicedyrektor d/s nauki w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w sztucznej inteligencji, w szczególności w rozpoznawaniu obrazów, uczeniu maszynowym i optymalizacji. Autor ponad 100 artykułów naukowych i 4 książek w tych obszarach, stypendysta Fulbrighta, ma za sobą staże naukowe w University of California i Massachusetts Institute of Technology. Realizował projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe dotyczące wspomagania diagnostyki medycznej, analizy dużych danych, modelowania złożonych systemów oraz automatycznej optymalizacji oprogramowania.
Więcej informacji na http://www.cs.put.poznan.pl/kkrawiec/

Prelekcje

Panel Sztuczna Inteligencja – Agenda

SALA BALTIC

Panel ten skupi się na najnowszej koncepcji sztucznej inteligencji (AI) w przemyśle, lepiej znanej jako „Industrial Artificial Intelligence”. Istnieje kilka powodów ostatniej popularności AI w przemyśle: – tańsze czujniki i zautomatyzowany proces pozyskiwania danych; – większa moc obliczeniowa komputerów umożliwiająca wykonywanie bardziej złożonych zadań z większą szybkością przy niższych kosztach; – szybsza infrastruktura połączeń i […]

Panel sztuczna Inteligencja
czytaj więcej