speaker-info

Radosław Cieślak

Executive Manager ds. Rozwiązań dla Przemysłu na Rynku Polskim, Autodesk Inc.

Prelekcje

Innowacja jako narzędzie w Czwartej Rewolucji Przemysłowej

SALA BALTIC

Innowacyjność jest zwykle pokazywana jako cel przedsiębiorstwa, podczas gdy jest ona narzędziem, który cel pomaga osiągnąć. Prelekcja przybliży rolę innowacji na drodze do zdobycia przewagi konkurencyjnej – najważniejszego zadania każdego zarządu firmy. Zostaną ukazane sposoby obniżenia ceny wprowadzania innowacji na rynek, a także przeprowadzona krótka analiza dla różnych znanych i sklasyfikowanych rodzajów innowacji. W konsekwencji […]

Konferencja Przemysł 4.0
czytaj więcej

Panel – Zwycięzcy konkursu Fabryka Roku 2017: W jaki sposób technologia przekształca nasze fabryki, aby odnieść sukces produkcyjny?

SALA BALTIC

W tym panelu dyskusyjnym wezmą udział dyrektorzy oraz kierownicy fabryk i firm, które wygrały lub zostały finalistami konkursu „Fabryka Roku 2017”. Przedyskutują, w jaki sposób ich przywództwo w zakresie technologii umożliwiło im skuteczne konkurowanie na rynku polskim i światowym.

Konferencja Przemysł 4.0
czytaj więcej