speaker-info

Tomasz Kibil

Associate Partner, Centrum Doradcze EMEIA – Lider Strategii IoT/IT/OT

Tomasz Kibil jest ekspertem w dziedzinie strategii oraz wizjonerem. Posiada ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu firmami zaawansowanymi technologicznie, w tym 10 lat na stanowisku senior manager w największych spółkach telekomunikacyjnych. Jest także autorem metodologii w zakresie potencjału tworzenia wartości IoT oraz oceny złożoności ekosystemu IoT.

Zanim dołączył do Ernst & Young, zdobył rozległe doświadczenie zawodowe w zakresie budowania wysokowydajnych, wysoce zmotywowanych zespołów, zarządzania portfelem, programami i projektami, poprawy efektywności procesów biznesowych i infrastruktury wysoko zaawansowanej technologii.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji.

Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, rozwoju biznesu i restrukturyzacji organizacji w sektorach telekomunikacyjnym, naftowym, gazowym, a także energetycznym i przemysłowym.

Ma wiedzę i szerokie praktyczne doświadczenie w zakresie definicji strategii IT / OT / IoT i dostosowania biznesu, usług budowlanych i biznesowych organizacji technologicznych oraz niezawodnych systemów IT / OT / IoT, w tym architektury rozwiązań i planowania systemu.

Prelekcje

Jaka jest wartość twoich danych IIoT?

SALA BALTIC

Współczesne zastosowania Internetu Rzeczy w przemyśle ograniczają się w większości przypadków do zastosowań optymalizujących efektywność pojedynczych czynności w ramach procesów technologicznych lub logistycznych. Historycznie przypomina to pierwsze próby użycia komputerów w usprawnieniu procesów biznesowych. Trudno się więc dziwić, że wdrożenia IoT napotykają podobne bariery rozwojowe – problem w zdefiniowaniu korzyści z integracji silosowych rozwiązań w […]

Konferencja Przemysł 4.0
czytaj więcej