Transformacja cyfrowa a Przemysł 4.0 – impuls rozwoju Platformy Przemysł 4.0

SALA BALTIC

Innowacje w technice i technologii , a zawłaszcza dynamiczny rozwój cyfryzacji stanowią bazę do następujących obecnie zmian paradygmatów wytwarzania. Tworzy się nowa rzeczywistość w przemyśle, której motorem są również trendy społeczne i rynkowe. Rzeczywistość ta określana jest pojęciem Przemysł 4.0 i ma zdecydowanie szerszy zakres niż tylko działalność wytwórcza. Istotne bariery stojące na drodze wdrażania Przemysłu 4.0 wymagają dla przeprowadzenia transformacji zarówno zaanganżowania rynku jak i interwencji państwa. Pokaźny wachlarz niezbędnych aktywności nie jest możliwy do samodzielnej realizacji przez pojedyńczy podmiot i wymaga synergicznego łączenia inicjatyw oddolnych i odgórnych. W założeniu Platforma Przemysłu Przyszłości będzie spełniać to zadanie integrując krajowe działania na rzecz transformacji przemysłu.

Konferencja Przemysł 4.0