Jaka jest wartość twoich danych IIoT?

SALA BALTIC

Współczesne zastosowania Internetu Rzeczy w przemyśle ograniczają się w większości przypadków do zastosowań optymalizujących efektywność pojedynczych czynności w ramach procesów technologicznych lub logistycznych. Historycznie przypomina to pierwsze próby użycia komputerów w usprawnieniu procesów biznesowych. Trudno się więc dziwić, że wdrożenia IoT napotykają podobne bariery rozwojowe – problem w zdefiniowaniu korzyści z integracji silosowych rozwiązań w jeden spójny system.

Tymczasem wartość wnoszona przez IoT związana jest z możliwością stworzenia nowych modeli biznesowych i operacyjnych bazujących na możliwościach oferowanych przez współczesne technologie cyfrowe.

Celem prezentacji będzie przedstawienie holistycznego podejścia w zarządzaniu wartością danych pochodzących z IoT dla strategicznego dostosowania przedsiębiorstw do nowej rzeczywistości rynkowej.

Konferencja Przemysł 4.0