Innowacja jako narzędzie w Czwartej Rewolucji Przemysłowej

SALA BALTIC

Innowacyjność jest zwykle pokazywana jako cel przedsiębiorstwa, podczas gdy jest ona narzędziem, który cel pomaga osiągnąć. Prelekcja przybliży rolę innowacji na drodze do zdobycia przewagi konkurencyjnej – najważniejszego zadania każdego zarządu firmy. Zostaną ukazane sposoby obniżenia ceny wprowadzania innowacji na rynek, a także przeprowadzona krótka analiza dla różnych znanych i sklasyfikowanych rodzajów innowacji. W konsekwencji dowiemy się jak nowoczesne narzędzia dostarczane przez Autodesk zwiększają możliwości komunikacyjne globalnego internetu (głównej cechy 4. rewolucji przemysłowej) i wpływają na polepszenie innowacyjności produktu na rynku. Poznamy również odpowiedź na pytanie jak dzięki innowacyjności można wprowadzać 4. rewolucję przemysłową w przedsiębiorstwach, gdzie poziom adopcji 3. rewolucji przemysłowej jest niski.

Konferencja Przemysł 4.0