Mazowieckie Centrum Przemysłu 4.0

SALA BALTIC

Zaprezentowana zastanie koncepcja i organizacja Mazowieckiego Centrum Przemysłu 4.0. W ramach budowanego Centrum powstanie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 będące elementem Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości.

Konferencja Przemysł 4.0