Panel Sztuczna Inteligencja – Agenda

SALA BALTIC

Panel ten skupi się na najnowszej koncepcji sztucznej inteligencji (AI) w przemyśle, lepiej znanej jako „Industrial Artificial Intelligence”.

Istnieje kilka powodów ostatniej popularności AI w przemyśle:
– tańsze czujniki i zautomatyzowany proces pozyskiwania danych;
– większa moc obliczeniowa komputerów umożliwiająca wykonywanie bardziej złożonych zadań z większą szybkością przy niższych kosztach;
– szybsza infrastruktura połączeń i bardziej dostępne usługi w chmurze do zarządzania danymi i outsourcingu mocy obliczeniowej.

Jednak sama technologia nigdy nie tworzy żadnej wartości biznesowej, jeśli problemy w przemyśle nie są dobrze zbadane. Prelegenci z tego panelu przedyskutują wyzwania IAI, w szczególności kwestie związane z akwizycją dużych zbiorów danych oraz analizą i transformacją nieprzetworzonych danych z inteligentnymi prognozami w celu szybkiego podejmowania decyzji w kontekście produkcji itp.

AGENDA

15:25 – 15:45
Wizja społeczeństwa, przemysłu i infrastruktury w roku 2040
-Dr. Jarosław Tworóg, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

15:45 – 16:05
Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) w Polsce. – Jak wykorzystać rewolucję technologiczną Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju Polski
-Bartłomiej Michałowski, Expert in New Technologies, Sobieski Institute

16:05 – 16:25
Potencjał sztucznej inteligencji w Przemyśle 4.0 – przegląd subiektywny
– Profesor Krzysztof Krawiec, Wicedyrektor ds. Nauki Instytutu Informatyki Politechnika Poznańska

16:25 – 16:45
Wykorzystanie robotów planistycznych w erze industry 4.0

-Dr inż. Jacek Kozłowski – Partner ASD Consulting
-Piotr Bielawski – Dyrektor Operacyjny Drukarni UDS

 

Panel sztuczna Inteligencja