Jak przemysł 4.0 zmieni relacje wewnętrzne – procesy i zewnętrzne – klienci i dostawcy?

SALA BALTIC

Jak Przemysł 4.0 może zmienić rynek?

Zastosowanie rozwiązań zdefiniowanych jako Industry 4.0 jest czymś więcej niż tylko kolejną modną metodologią do wdrożenia. Industry 4.0 to rewolucja​,​ która ma możliwości zmiany relacji panujących na rynku w praktycznie wszystkich obszarach.

Jest szansą na:

– ucieczkę od komodytyzacji produktów
– zmianę relacji z dostaw​c​ami
– zmianę relacji z klientami
– zm​ia​nę modeli l​o​gistycznych
– poprawę efektywności produkcji

Każdy z obszarów wymaga zmiany filozofii realizacji procesu, zastosowania nowych narzędzi analitycznych i predykcyjnych, natomiast nie zawsze wymaga zmiany parku maszynowego. ​Odpowiednie ​zaplanowanie właściwej ścieżki wdrożenia narzędzi i ich wybór, jest kluczow​e​ dla sukcesu wdrożenia i zachowania właściwej relacji z dostawcami rozwiązań IT/OT.

Konferencja Przemysł 4.0