Roboty jako kluczowy element Przemysłu 4.0

SALA BALTIC

Roboty są kluczowym elementem Industry 4.0 . KUKA jako lider nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie robotyki stara się odpowiadać na wymagania stawiane aplikacjom „czwartej rewolucji przemysłowej”. Prelekcja wprowadza słuchaczy w tematy takie jak: istniejące rozwiązania producenta, Robotic Natives, współpracę robot-człowiek, narzędzia łatwego programowania i symulacji aplikacji, roboty mobilne, narzędzia Edge Computing oraz inne narzędzia umożliwiające produkcje elastyczną i zindywidualizowaną …produkcję zgodna z wymogami przemysłu 4.0.

Konferencja Przemysł 4.0