Rola technologii 5G w nowoczesnym przemyśle

SALA BALTIC

Głównym celem prezentacji jest przedstawienie możliwości technicznych i potencjału biznesowego, które stwarza technologia 5G, ze szczególnym naciskiem na zastosowania w nowoczesnym przemyśle.

W pierwszej części wystąpienia przedstawione zostaną podstawy technologii 5G, stawiane przed nią wymagania techniczne oraz klasy aplikacji stymulujące jej rozwój.

Druga część poświęcona będzie roli 5G oraz Internetu Rzeczy (IoT) w cyfrowej transformacji przemysłu. Na zakończenie przedstawiony zostanie aktualny stan prac nad wprowadzeniem technologii 5G w Polsce.

Konferencja Przemysł 4.0