Zarządzanie projektem w erze cyfrowej

SALA BALTIC

Digitalizacja wpływa również na zarządzanie projektem. Sposób zarządzania projektami podlega poważnym zmianom we wszystkich branżach. Zarządzanie projektem przechodzi od klasycznych metod w kierunku bardziej elastycznych metodologii. Wymaga to dostosowania w sposobie zarządzania organizacjami, w sposobie ich prowadzania oraz do jakiego stopnia praca i obowiązki są delegowane na menedżerów i zespoły robocze.

Prezentacja zostanie przedstawiona w języku angielskim.

Konferencja Przemysł 4.0