speaker-info

Mikołaj Kołodziejczak

Konsultant ds. logistyki i sterowania produkcją, AndonCloud Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania w specjalności Logistyka i sterowanie produkcją oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w specjalności Psychologia biznesu.

Od trzech lat ściśle związany z innowacyjnymi projektami w obszarze zastosowań sztucznej inteligencji w Przemyśle 4.0 w obszarze sterowania i nadzoru produkcji. Realizuje wdrożenia dla lidera branży automotive na świecie, jak również w obrębie średnich i mniejszych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych w Polsce.

Pasjonat tematyki wdrażania AI w różne gałęzie przemysłu  z praktycznym dorobkiem w zakresie budowania modeli opartych na Machine Learning oraz Deep Learning.

 

Prelekcje

Fabryka 4.0 cyfryzacja danych produkcyjnych – case study chmury Andoncloud

Sala Symphony

Prezentacja dotyczyć będzie wdrożenia narzędzia realizującego cele Lean Manufacturing w dobie cyfryzacji. Przedstawiony zostanie proces identyfikacji potrzeb, konsultacji przedwdrożeniowych oraz samego wdrożenia narzędzia Andoncloud. Na koniec nie zabraknie wskazania potencjału rozwojowego dla tego typu narzędzi stosowanych w produkcji.

czytaj więcej